Sto. Nino Parochial School issues statement on stopping Krisel Mallari’s speech

4,751 views
Sto. Nino Parochial School Faculty and Staff
Faculty and staff of Sto. Nino Parochial School issued statement on the stopping of salutatorian speech (Photo courtesy of Sto. Nino Parochial School official Facebook page)

The Sto. Nino Parochial School issued a statement Monday evening, March 23, on the stopping of salutatorian’s speech during last Saturday’s graduation ceremony.

Sto. Nino Parochial School Faculty and Staff
Faculty and staff of Sto. Nino Parochial School issued statement on the stopping of salutatorian speech (Photo courtesy of Sto. Nino Parochial School official Facebook page)

In a statement posted on Facebook, the school revealed that Mallari was stopped from delivering her speech because it was not the “welcome remarks” originally submitted to them.

The Catholic school also pointed out that Mallari’s speech cannot be categorized as a “welcome speech” and was meant to damage the reputation of the batch valedictorian.

Following is the statement of Sto. Niño Parochial School (SNPS) in Quezon City regarding the incident.

STO. NIÑO PAROCHIAL SCHOOL
Bago Bantay, Quezon City

OPISYAL NA PAHAYAG

Nais ipahayag ng Sto. Niño Parochial School na walang katotohanan ang mga balita tungkol sa aming paaralan na kumakalat sa social at news media.

  • Una, ang pagpapatigil ng “welcome remarks” ni Krisel Mallari, Salutatorian, ay dahil binago niya ang isinumite niyang “welcome remarks” sa araw at oras ng kanyang pagsasalita. Panuntunan ng paaralan na lahat ng talumpati ay kailangang aprubahan ng paaralan. Sinabihan si Krisel Mallari na kapag ito’y kanyang nilabag, hindi siya papayagan sa kanyang talumpati.
  • Ikalawa, ang laman ng kanyang talumpati o “welcome speech” ay hindi angkop bilang “welcome speech” kungdi paninira sa kanyang kapwa mag-aaral na Valedictorian, na ito raw ay nandaya at pinayagan ng paaralan. Ipinakita na ng paaralan sa kanyang ama na si G.Ernesto Mallari ang mga grado ng kanyang anak at ang computation nito sa bawat asignatura. Ngunit ang gusto n’ya raw makuha ay ang grado ng Valedictorian. Ito ay labag sa policy ng paaralan lalo na kung walang pahintulot ng magulang nito.
  • Halos araw-araw nitong nakalipas na Linggo ay hina-harass ni G. Ernesto Mallari ang mga guro. Ang isa ay sinigawan niya, ang ilan ay pinilit niyang pumirma sa papel na dala nito. Ang Grading System ng paaralan ay computerize at hindi maaaring galawin o baguhin.
  • Ikatlo, sa mga nakalipas na taon, tuwing matatapos ang school year ay mayroong complaints si G. Mallari Laging ipinapaliwanag at kinakausap sila ng paaralan tungkol dito. Dumadalo at tinatanggap naman nila ang mga awards tuwing Recognition Program. Sa pagpasok ng bagong school year ay inii-enroll pa rin nila ang kanilang anak.

Patuloy naming ituturo ang tama at totoo. Ang mabuti at makatarungan ayon sa turo ng Aming Patron na Sto. Niño kahit na may mga pagkakataon na hindi kami laging matagumpay sa aming mga nagsipagtapos. Nakikiisa ang aming paaralan ngayong Kuwaresma sa paghihirap at pagkapako ng Panginoon sa Krus dahil sa maling bintang.

Pamunuan, Mga Guro at Kawani ng
Sto. Niño Parochial School

comments